สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเมื่อวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  ได้ที่ เว็บการประชุม หรือที่ ดาวน์โหลดเอกสาร


YouTube Video
เว็บไซต์ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ www.DLIT.ac.th


 

 บันทึกการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »