https://sites.google.com/a/dlthailand.com/homepage/khwam-kheluxnhiw-lasud/phrabrmrachobaydankarsuksanismdecphraceaxyuhawmhawchiralngkrnbdinthrthephywrangkur

การอบรมทางไกล "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" 
วันที่ 9  พฤษภาคม  2561 ถ่ายทอดสดจาก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

YouTube Video

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.พ. เวลา  10:30 -12:30 น.

YouTube VideoYouTube Video


ชมภาพกิจกรรม


DL-EduTech

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเมื่อวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  ได้ที่ เว็บการประชุม หรือที่ ดาวน์โหลดเอกสาร


YouTube Video
เว็บไซต์ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ www.DLIT.ac.th


 

 บันทึกการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »