ด่วน !!! สพป.สมุทรปราการเขต 1 ประกาศผลการสอบ

การอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019" ผ่านระบบการประชุมทางไกล ของ สพฐ.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 โดย ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Center for Digital Pedagogy Administration Covid-19 หรือ CDPA Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 1------------------------------------------

การอบรมภาคเช้า

YouTube Video


การอบรมภาคบ่าย

YouTube Video


 ***ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
ระบบลงทะเบียน รับชมการประชุม และแบบทดสอบประเมินความรู้ การอบรมทางไกล 
การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ของ 
ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Center for Digital Pedagogy Administration Covid-19 หรือ CDPA Covid-19) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 1  
 *ลงทะเบียนเข้าทำแบบทดสอบของ สพฐ.ได้ ที่นี่ (สอบครั้งเดียวได้เกียรติบัตรทั้งของ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และ สพฐ.)

*ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียนอบรม**


ตัวอย่างเกียรติบัตร ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกเป็น 3 แบบตามระดับคะแนน 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม eMail : zasswat@samutprakan1.go.th