SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  27 มิ.ย. 2559 00:34 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดู
บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560  7 มี.ค. 2560 21:08 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดาวน์โหลด
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม DLIT 2559  2442 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มี.ค. 2560 02:57 ZASSWAT KHANTAPTHAI
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17645 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มิ.ย. 2559 00:21 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ć
ดู ดาวน์โหลด
  12328 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มิ.ย. 2559 00:22 ZASSWAT KHANTAPTHAI
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐาน DLTV  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 ก.พ. 2560 18:49 ZASSWAT KHANTAPTHAI
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม.  4237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 มิ.ย. 2558 03:14 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ć
ดู ดาวน์โหลด
นำเสนอ สรุป DLIT ล่าสุด  6686 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 มิ.ย. 2558 03:07 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดาวน์โหลด
gvd  2501 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.ค. 2558 23:29 Zasswat Khantapthai
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอ เรื่อง DLIT-PLC ของ ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย   3736 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 ก.ค. 2558 23:00 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ą

ดู ดาวน์โหลด
  1810 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ส.ค. 2558 21:08 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดาวน์โหลด
เอกสารแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  5416 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 พ.ย. 2559 20:04 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  3672 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.พ. 2558 19:12 ZASSWAT KHANTAPTHAI
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอเรื่อง DL Thailand ของ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ในที่ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม.    5116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 มิ.ย. 2558 03:07 ZASSWAT KHANTAPTHAI
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์นำเสนอเรื่อง DL Thailand ของ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ในที่ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 20 ก.พ. 58 ณ โรงแรมปรินซ์ กทม.   8080 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 ก.พ. 2558 19:12 ZASSWAT KHANTAPTHAI
ċ

ดาวน์โหลด
เอกสารแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  1463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 พ.ย. 2559 20:04 ZASSWAT KHANTAPTHAI
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser