ระบบรายงานและประเมินผลการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านอกเขียนได้ใน ๑ ปี" 
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น
DLIT Report 


คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าร่วมอบรมทางไกล

 รับชมทาง Youtube :
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  : http://gg.gg/bbllive
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  : http://gg.gg/bbllive2
    *ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ด้านล่าง

co-operated by 


ċ
เอกสารประกอบการอบรม BBL step by step.zip
(8069k)
Zasswat Khantapthai,
20 มิ.ย. 2558 06:26