ระบบการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล
"การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" 
 
วันที่ 
9 พฤษภาคม 2561


ปิดระบบทำแบบวัดความความรู้ความเข้าใจ NEW DLTV 
*รอบแรก   จำนวนผู้เข้าสอบ 25,842 ราย สอบผ่าน 6,178  ราย
**รอบสอง จำนวนผู้เข้าสอบ 42,015 ราย สอบผ่าน 36,335 ราย
*** พิมพ์เกียรติบัตรได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปิดระบบเวลา 24.00 น.   
วีดิทัศน์บันทึกการอบรมทางไกล "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถ่ายทอดจากสถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

YouTube Video