***ขอขอบคุณสำหรับการรายงานข้อมูล    
   
บัญชีจัดสรรโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ DLIT ก่อนประถม ปีงบประมาณ 2557
ตรวจสอบผลการรายงานข้อมูล:: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล :: 
Distance Learning Thailand |  DL Thailand 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071 
eMail : staff@dlthailand.com