ปิดลงทะเบียน!
              จำนวนผู้ลงทะเบียนอบรม 423 คน
updated!!

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมสำเร็จ  updated!!ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ* เนื่องจากไม่มีบัญชี Google Account  updated!!


* กรุณาติดต่อที่อีเมล์ staff@samutprakan1.go.th หรือไลน์ไอดี nervoeux หรือเฟสบุค www.facebook.com/zasswat เพื่อลงทะเบียนใหม่

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย 
จะได้รับอีเมล์ส่งลิงค์การอบรมผ่านระบบ WBT ไปยังบัญชีที่ท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563