หนังสือราชการจาก สพฐ.

ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว40 เรื่อง การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

โพสต์8 ธ.ค. 2558 20:26โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2558 20:28 ]สพฐ. แจ้งกำหนดการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558
** เริ่มออกอากาศ 12 ธันวาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดด้านล่าง

ที่ ศธ 040045/ว234 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

โพสต์11 ก.ค. 2558 22:21โดยZasswat Khantapthai   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2558 03:33 ]


ที่ ศธ 040045/ว234 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for Education และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ365 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2558 ตามจุดอบรมภูมิภาค  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ประชุมวางแผนและจัดเตรียมหลักสูตรอบรบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์18 มิ.ย. 2558 03:13โดยSIRIPHORN CHAINARONG

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนาย 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียด 

ที่ ศธ 04276/ว65 การคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Smart Trainer) โครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี"

โพสต์15 มิ.ย. 2558 21:05โดยZasswat Khantapthai
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Smart Trainer) โครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04276/ว65 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ไฟล์แนบ

ที่ ศธ 04276/ว62 ขอความร่วมมือรับชมการอบรมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" และรายงานผลผ่านระบบ DLIT Report

โพสต์11 มิ.ย. 2558 22:27โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2558 21:00 โดย Zasswat Khantapthai ]สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือรับชมและประเมินผลการจัดอบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ DLIT Report รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ที่ ศธ 04276/ว62 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ


ขอความร่วมมือประเมินผลการจัดอบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ BBL Report

โพสต์21 พ.ค. 2558 08:59โดยSIRIPHORN CHAINARONG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประเมินผลการจัดอบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ BBL Report รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04276/ว55 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วคะ

การประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โพสต์11 พ.ค. 2558 23:24โดยSIRIPHORN CHAINARONG   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2558 06:49 โดย Zasswat Khantapthai ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูปลายทาง ปีการศึกษา 2558 ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนวังไกลกังวล ช่อง DLTV14  เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ เข้าทำการประเมินการรับฟังการประชุมทางไกล ทาง url http://dltvreport.feedback180.com โดยทำการประเมินได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานและแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนต้นทาง

โพสต์6 พ.ค. 2558 18:13โดยSIRIPHORN CHAINARONG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานแลแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนต้นทาง ระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนครยก ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวได้แล้วคะ

หนังสือนำส่ง

ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ครูต้นทางสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) ครั้งที่ 2

โพสต์30 เม.ย. 2558 05:23โดยSIRIPHORN CHAINARONG   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2558 05:25 ]

สำนักงำนคณะกรรมการศึกาำขั้นพื้นฐานได้คัดเลือก ครูสอนเก่ง สอนดี ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และกำหนดเชิญครูที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 มาประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายจาก สพฐ.

1-10 of 16