หนังสือราชการจาก สพฐ.

ศธ04011/ว322 การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

โพสต์28 มิ.ย. 2561 08:05โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 08:12 ]28 มิถุนายน 2561 สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานต่อไป
ศธ 04279 - ว 66 ลว. 28 ก.พ. 61 การสำรวจข้อมูลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความสำเร็จ

โพสต์2 มี.ค. 2561 01:14โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 02:00 ]


ศธ 04279 - ว 66  ลว. 28 ก.พ. 61  การสำรวจข้อมูลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความสำเร็จ ด่วนที่สุด ศธ04279-ว10 ลว.15 ม.ค.61 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะฯ

โพสต์16 ม.ค. 2561 20:17โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 22:27 ]


การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  และการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2561  โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว290 และ ว291 เรื่อง ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

โพสต์19 ต.ค. 2560 01:22โดยZASSWAT KHANTAPTHAIหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว290 และ ว291 ลงวันที่ 19 ตุลาคม เรื่อง ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561 

ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว261 เรื่อง อนุมัติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้ในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์25 ก.ย. 2560 01:10โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 01:14 ]


ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว261 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้ในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ด่วนที่สุด ศธ 04279/ว40 เรื่อง การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

โพสต์8 ธ.ค. 2558 20:26โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2558 20:28 ]สพฐ. แจ้งกำหนดการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558
** เริ่มออกอากาศ 12 ธันวาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดด้านล่าง

ที่ ศธ 040045/ว234 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

โพสต์11 ก.ค. 2558 22:21โดยZasswat Khantapthai   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2558 03:33 ]


ที่ ศธ 040045/ว234 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for Education และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ365 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2558 ตามจุดอบรมภูมิภาค  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ประชุมวางแผนและจัดเตรียมหลักสูตรอบรบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์18 มิ.ย. 2558 03:13โดยSIRIPHORN CHAINARONG

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนาย 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียด 

ที่ ศธ 04276/ว65 การคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Smart Trainer) โครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี"

โพสต์15 มิ.ย. 2558 21:05โดยZasswat Khantapthai
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Smart Trainer) โครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04276/ว65 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ไฟล์แนบ

1-10 of 21