การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานและแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนต้นทาง

โพสต์6 พ.ค. 2558 18:13โดยSIRIPHORN CHAINARONG
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานแลแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนต้นทาง ระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนครยก ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวได้แล้วคะ

หนังสือนำส่ง
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
6 พ.ค. 2558 18:13
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
6 พ.ค. 2558 18:13
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
6 พ.ค. 2558 18:13
Comments