การประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โพสต์11 พ.ค. 2558 23:24โดยSIRIPHORN CHAINARONG   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2558 06:49 โดย Zasswat Khantapthai ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูปลายทาง ปีการศึกษา 2558 ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนวังไกลกังวล ช่อง DLTV14  เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ เข้าทำการประเมินการรับฟังการประชุมทางไกล ทาง url http://dltvreport.feedback180.com โดยทำการประเมินได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

Ċ
Zasswat Khantapthai,
12 พ.ค. 2558 03:38
Ċ
Zasswat Khantapthai,
12 พ.ค. 2558 03:38
Ċ
Zasswat Khantapthai,
12 พ.ค. 2558 03:38