ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ครูต้นทางสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) ครั้งที่ 2

โพสต์30 เม.ย. 2558 05:23โดยSIRIPHORN CHAINARONG   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2558 05:25 ]
สำนักงำนคณะกรรมการศึกาำขั้นพื้นฐานได้คัดเลือก ครูสอนเก่ง สอนดี ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และกำหนดเชิญครูที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 มาประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายจาก สพฐ.

Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
30 เม.ย. 2558 05:23
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
30 เม.ย. 2558 05:23
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
30 เม.ย. 2558 05:23
Comments