ขอความร่วมมือประเมินผลการจัดอบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ BBL Report

โพสต์21 พ.ค. 2558 08:59โดยSIRIPHORN CHAINARONG
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประเมินผลการจัดอบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ BBL Report รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04276/ว55 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วคะ

Ċ
account.pdf
(3747k)
SIRIPHORN CHAINARONG,
21 พ.ค. 2558 08:59
Ċ
form.pdf
(770k)
SIRIPHORN CHAINARONG,
21 พ.ค. 2558 08:59
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
21 พ.ค. 2558 08:59
Ċ
SIRIPHORN CHAINARONG,
21 พ.ค. 2558 08:59
Comments