ประชุมวางแผนและจัดเตรียมหลักสูตรอบรบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์18 มิ.ย. 2558 03:13โดยSIRIPHORN CHAINARONG
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมบูรณาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนาย 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียด