ที่ ศธ 04276/ว98 เรื่อง การเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ (Master Trainner) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

โพสต์4 ส.ค. 2558 21:16โดยZASSWAT KHANTAPTHAI

 ที่ ศธ 04276/ว98 เรื่อง การเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ (Master Trainner) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

Ċ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
4 ส.ค. 2558 21:16
Ċ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
4 ส.ค. 2558 21:16
Ċ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
4 ส.ค. 2558 21:16
Comments