สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเมื่อวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  ได้ที่ เว็บการประชุม หรือที่ ดาวน์โหลดเอกสาร


YouTube Video
เว็บไซต์ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ www.DLIT.ac.th


 

 บันทึกการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • กิจกรรมสำคัญ

 • สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบเพื่อใช้ในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLIT สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้ในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2560 01:17 โดย ZASSWAT KHANTAPTHAI
 • โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศ ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2558 00:51 โดย ZASSWAT KHANTAPTHAI
 • ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบ DLTV EVAL หนังสือแจ้งสพท. (ดาวน์โหลด) ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยขอให้เขตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ด ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 07:13 โดย Zasswat Khantapthai
 • สำรวจข้อมูลครูสอนเก่งสอนดี สพฐ. โดยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) ดำเนินการสำรวจข้อมูลครูสอนเก่งสอนดีเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลทางอีเมล์ werapongtrai@gmail.com ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 22:51 โดย SIRIPHORN CHAINARONG
 • การอบรมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Webmaster) การอบรมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Webmaster)   สพฐ. ๒๒๕  คน  ณ  โรงแรมปทุมธานีเพลส  ถนนติวานนท์  จังหวัดปทุมธานี  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ –๒๖  ม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 08:21 โดย Zasswat Khantapthai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »