หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยขอให้เขตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบ

Comments