การอบรมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Webmaster)

โพสต์19 มี.ค. 2558 03:21โดยZasswat Khantapthai   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2558 08:21 ]การอบรมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (
Webmaster)   สพฐ. ๒๒๕  คน  ณ  โรงแรมปทุมธานีเพลส  ถนนติวานนท์  จังหวัดปทุมธานี  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘    รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  


ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งการประขุม