การประชุม ผอ.กลุ่ม DLICT สพท.ทั่วประเทศ

โพสต์16 ก.ค. 2561 04:46โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 05:43 ]

        วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ คณะทำงาน และทีมวิทยากร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิวกรุงเทพมหานคร  

        โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดร.สมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ดร.สุวิทย์ บึงบัว รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ.(DL Thailand) พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ พันเอกกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม 


ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ ที่นี่    

  

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ 
ที่นี่


ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Distance Learning Thailand | DL Thailand
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071
eMail : staff@dlthailand.com