DLThailand ร่วมมือทางวิชาการกับ National Geographic

โพสต์8 มิ.ย. 2558 22:08โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2558 22:08 ]


วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โครงการ DLThailand นำโดย นายอนุสรณ์ฟูเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. ได้ประชุมร่วมกับ academic partner รายใหม่ นั่นคือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ชื่อ ELTech ของ National Geographic ที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุนโครงการ DLIT และ TEPE ของ สพฐ. หากบรรลุข้อตกลง ในอนาคตนอกจาก สพฐ. จะมี Online English Courseware ดี ๆ แล้ว สพฐ.จะสามารถใช้ข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ ตลอดจนสารคดีต่าง ๆ ของ National Geographic ในแบบเรียนและสื่อต่าง ๆ ได้  ห้องประชุม DOC | สพฐ. 5 ชั้น 9 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Comments