การประชุมปฏิบัติการเตรียมการขยายผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ ฯ

โพสต์29 ก.ย. 2560 23:08โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2560 01:44 ]
28 กันยายน 2560 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเตรียมการขยายผล แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็ชพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระคุณเจ้าคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยง ร่วมการประชุมดาวน์โหลดเอกสารและภาพกิจกรรมได้ ที่นี่
Ĉ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
30 ก.ย. 2560 01:43
ĉ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
30 ก.ย. 2560 01:43
ć
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
30 ก.ย. 2560 01:43
ĉ
ZASSWAT KHANTAPTHAI,
30 ก.ย. 2560 01:43
Comments