สพฐ. จัดการการประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

โพสต์14 พ.ค. 2558 22:14โดยZASSWAT KHANTAPTHAI   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2558 22:14 ]วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สพฐ.โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาไกล จัดการการประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ณ ห้องประชุม 9 อาคาร 3 ชั้น 8 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ 


Comments