สวก.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน DL Thailand

โพสต์10 มี.ค. 2558 03:07โดยZasswat Khantapthai   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2558 03:22 โดย ZASSWAT KHANTAPTHAI ]     วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2558 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานหลายด้าน ทั้ง กรอบการปรับใช้หลักสูตร กรอบการจัดทำคู่มือและแผนการสอนมาตรฐานกลาง และกรอบการนิเทศกำกับติตตามและประเมินผล

Comments